ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Ղեկավար կազմ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Ղեկավար 1
Ղեկավարի տեղակալ 3
Ղեկավարի օգնական 2
Ղեկավարի տեղակալի օգնական 3

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

9

 


Ռիսկերի գնահատման և վերլուծության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Առաջատար մասնագետ 3
Առաջին կարգի մասնագետ 0

 Ընդամենը              

7

 


Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Իրավաբանական բաժին
 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 2
Մասնագետ 0
Փաստաթղթաշրջաբառության և ՏԲ համակարգման բաժին
 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 0
Ավագ մասնագետ 2
Փաստաթղթավար 1

 Ընդամենը                                                                                                                                                                                              

11

 


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ