ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Որակի ապահովման վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4
Առաջատար մասնագետ 0
Առաջին կարգի մասնագետ 0

 Ընդամենը

6

                                                                                                                                                                                                


Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերահսկողության բաժին
 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ  մասնագետ 1
Մասնագետ 0
Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին
 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

10

 


Տրանսպորտային անվտանգության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 0

Ընդամենը

 6

 


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ