ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1

Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Նորմատիվ-տեխնիկական փատաթղթերի վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 0

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

11

 


Էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 0

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

5

 


Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ավագ մասնագետ 2
Մասնագետ 0

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

5

 


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ