ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող

աշխատանքների բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Ընդամենը

5

                                                                                                                                                                                               


Երևանի տարածքային բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1

Տրանսպորտի անվտանգության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Առաջատար մասնագետ 2
Առաջին կարգի մասնագետ 1

Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Առաջատար մասնագետ 4
Առաջին կարգի մասնագետ 2

Էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Առաջատար մասնագետ 2
Առաջին կարգի մասնագետ 1

Քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման

վերահսկողության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Առաջատար մասնագետ 4
Առաջին կարգի մասնագետ 3

Ընդամենը

35

                                                                                                                                                                              


Արագածոտնի տարածքային բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Առաջատար մասնագետ 5
Առաջին կարգի մասնագետ 2

Ընդամենը

12

                                                                                                                                                                                                 


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ