ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Արարատի տարածքային բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Առաջատար մասնագետ 5
Առաջին կարգի մասնագետ 1

Ընդամենը

11

                                                                                                                                                                                                 


Արմավիրի տարածքային բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Առաջատար մասնագետ 4
Առաջին կարգի մասնագետ 2

Ընդամենը

13

 


Գեղարքունիքի տարածքային բաժին

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 6
Առաջատար մասնագետ 3
Առաջին կարգի մասնագետ 1

Ընդամենը

12

                                                                                                                                                                                                


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ