ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրամանի

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային

անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակազմի

 

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում

իրականացնող անձնակազմ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման մասնագետ 2
Վարորդ 1
Գործավար-օպերատոր 1
Տեսչական մարմնի բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 1
Հավաքարար 1
Տնտեսվար 1

Ընդամենը

7

                                                                                                                                                                                              


Էջ  

ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ