ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՒ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Armenian Russian English
 Մենյու

Դիմումների առցանց ընդունում

Տեղեկացնում ենք, որ առցանց տարբերակով կդիտարկվեն այն դիմումները, որտեղ կլինի հստակ ձևակերպված պահանջ՝ pdf տարբերակով, կից ներկայացված կլինի առդիր փաստաթղթերը՝ ամբողջական ստորագրված դիմումատուի կողմից, լրացված կլինի դիմումատուի անունը, ազգանունը, հասցեն ամբողջական, հեռախոսահամարը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը:

 

Ուղարկել հաղորդագրություն
Դիմումի ձևեր

1. Գազի տեղակայանքի գործարկման եզրակացության տրամադրման ձև.

2. Թերությունների վերացումից հետո գազի տեղակայանքի գործարկման եզրակացության տրամադրման ձև.

3.  Էլեկտրատեղակայանքի գործարկման եզրակացության տրամադրման ձև.

4. Թերությունների վերացումից հետո էլեկտրատեղակայանքի գործարկման եզրակացության տրամադրման ձև.

5. Դիմում՝ ընդունող հանձնաժողովի կազմում Տեսչական մարմնի ներկայացուցչին ներգրավվելու

վերաբերյալ /Ֆիզիկական անձ/.

6. Դիմում՝ ընդունող հանձնաժողովի կազմում Տեսչական մարմնի ներկայացուցչին ներգրավվելու

վերաբերյալ /Իրավաբանական անձ/.