ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Քաղաքացիների դիմումների ընդունելության կարգ

 

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը նամակների, դիմումների, բողոքների և քաղաքացիների ընդունելություն իրականացվում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ առանց ժամային սահմանափակման (բացառությամբ ընդմիջման ժամերի): Քաղաքացիները Տեսչական մարմին հասցեագրվող դիմումներն ու բողոքները կարող են ուղարկել ինչպես էլեկտրոնային եղանակով՝ պարտադիր ստորագրված դիմումատուի կողմից (էլ․ հասցե՝  info@utfsib.gov.am) կամ դիմումը ներբեռնելով կայքում՝ (հղում՝ դիմումների առցանց ընդունում), այնպես էլ առձեռն՝ ներկայացնելով Տեսչական մարմին (Ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, Միկոյան 109/8):