ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 Մենյու

05․08․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում
Ծածկագիր
1 Սյունիքի տարածքային բաժնի   տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության առաջին կարգի մասնագետ 06-4.2-42

 03.08.2020   Տեղեկատվություն

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

 

Պաշտոնի անվանում Դիմողի անուն, ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն    
Երևանի տարածքային բաժնի փորձագետ

Սամվել Ղազարյան

 

Սամվել Ղազարյան

 

   

 03.08.2020   Տեղեկատվություն

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

 

  Պաշտոնի անվանում Դիմողի անուն, ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն Ծածկագիր    
1 Արարատի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջին կարգի մասնագետ

Սեդա Թորոսյան

 

Սեդա Թորոսյան

 

06-4.2-32
   
2 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջատար մասնագետ

Քնարիկ Հարությունյան

Վահրամ Վարդանյան

Վահրամ Վարդանյան

 

06-3.3-78

     

 28․07․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում
Ծածկագիր
1 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ-տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի ավագ մասնագետ 71-28.1․զ-Մ4-2
2 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության քաղաքաշինական վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ
 71-28.1․զ-Մ2-1

 27․07․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Արարատի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջին կարգի մասնագետ 06-4.2-32
2 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջատար մասնագետ
06-3.3-78

 Էջ