ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 Մենյու

25․06․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում
Ծածկագիր
1 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջին կարգի մասնագետ 06-4.2-28
2 Ռիսկերի գնահատման և վերլուծության վարչության առաջատար մասնագետ 06-3.2-3
3 Կոտայքի տարածքային բաժնիքաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության առաջատար մասնագետ 06-3.3-105

 11.06.2020   Տեղեկատվություն

 

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

 

  Պաշտոնի անվանում Դիմողի Անուն Ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն Ծածկագիր    
1 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության և տարածքային բաժինների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ

Թամարա Զաքարյան

 

Ասյա Սահակյան

Չի համապատասխանում

Չի համապատասխանում

06-3.2-6
   
2 Իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ

Արմեն Հակոբյան

Ասյա Սահակյան

Արմեն Հակոբյան

06-2.3-2
   
3 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի առաջատար մասնագետ 

Դավիթ Ալոյան

Հովհաննես Առուստամյան

Դավիթ Ալոյան

06-3.3-76
   
4 Երեվանի տարածքային բաժնի տրանսպորտային անվտանգության բաժանմունքի առաջին կարգի մասնագետ

Հովհաննես Առուստամյան

Ռոման Իսրաելյան

 

Դենիս Գրիգորյան

Ռոման Իսրաելյան

06-4.2-23
   
5 Արարատի տարածքային բաժնի գեոդեզիայի եվ հողօգտագործման վերահսկողության առաջատար մասնագետ 

Գևորգ Խուրշուդյան

Գևորգ Խուրշուդյան

06-3.3-89
   
6 Վայոց ձորի տարածքային բաժնի  տրանսպորտային անվտանգության առաջատար մասնագետ

Բորիս Ավագյան

Բորիս Ավագյան

06-3.3-118
   

 05․06․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության պետ 71-28.1.զ-Ղ3-1
2 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության քաղաքաշինական վերահսկողության բաժնի պետ 71-28.1.զ-Ղ4-1
3 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության քաղաքաշինական վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ  ծածկագիր 71-28.1.զ-Մ2-2
4 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ- տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ  71-28.1.զ-Մ2-3
5 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ- տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ  71-28.1.զ-Մ2-5

 04․06․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փորձագետ  

 04․06․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ 06-2.3-2
2 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության և տարածքային բաժինների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ
06-3.2-6
3 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի առաջատար մասնագետ
06-3.3-76
4 Երևանի տարածքային բաժնի տրանսպորտային անվտանգության բաժանմունքի առաջին կարգի մասնագետ
06-4.2-23
5 Արարատի տարածքային բաժնի գեոդեզիայի եվ հողօգտագործման վերահսկողության առաջատար մասնագետ
06-3.3-89
6 Վայոց ձորի տարածքային բաժնի  տրանսպորտային անվտանգության առաջատար մասնագետ
06-3.3-118

 Էջ