ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

15․11․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Երևանի տարածքային բաժնի էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության բաժանմունքի ավագ մասնագետ

71-28.2.ա-Մ4-7

 
2․

Կոտայքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

71-28.2.է-Մ2-5

 

 12․11․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության փորձագետ

 

 

 08․11․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ

71-28.1.է-Մ2-3

 

 05․11․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչության փորձագետ

 

 

 01․11․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչության, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

71-28.1.դ-Մ2-2

 

 Էջ