ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 Մենյու

27.05.2020   Տեղեկատվություն

 

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

 

  Պաշտոնի անվանում Դիմողի Անուն Ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն Ծածկագիր
1 Տրանսպորտի անվտանգության վարչության պետի տեղակալ 

Լուսինե Խոսրովյան

Լուսինե Խոսրովյան

06-2.2-3
2 Իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ

Քրիստինե Գեովշանյան

Քրիստինե Գեովշանյան

 06-2.3-3
3 Տեխնիկական եվ հրդեհային անվտանգության վարչության նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 

Հովհաննես Առուստամյան

Հռիփսիմե Գևորգյան

Հռիփսիմե Գևորգյան

 06-4.1-3
4 Երևանի տարածքային բաժնի տրանսպորտային անվտանգության բաժանմունքի առաջատար մասնագետ 

Էդուարդ Խաչատուրյան

Էդուարդ Խաչատուրյան

06-3.3-69

 20.05.2020   Տեղեկատվություն

 

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

 

  Պաշտոնի անվանում Դիմողի Անուն Ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն Ծածկագիր
1 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական եվ հրդեհային անվտանգության տեսչական  մարմնի Արարատի տարածքային բաժնի պետի տեղակալ

Արա Նազարյան

 

 

Հրայր Սարգսյան

Արա Նազարյան

 06-2.3-54
2

Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի եվ հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության գլխավոր մասնագետ

Սարգիս Մուրադյան

Սարգիս Մուրադյան

  06-3.1-38


20․05․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Տրանսպորտի անվտանգության վարչության պետի տեղակալ  06-2.2-3
2 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ  06-2.3-3
3 Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչության նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
 06-4.1-3
4 Երևանի տարածքային բաժնի տրանսպորտային անվտանգության բաժանմունքի առաջատար մասնագետ 
 06-3.3-69 

 13․05․2020  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում Ծածկագիր
1 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական եվ հրդեհային անվտանգության տեսչական  մարմնի Արարատի տարածքային բաժնի պետի տեղակալ    06-2.3-54
2 Երևանի տարածքային բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի եվ հողօգտագործման վերահսկողության բաժանմունքի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության գլխավոր մասնագետ
06-3.1-38

  

23.04.2020   Տեղեկատվություն

 

ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմած և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքված աշխատակիցների մասին:

  Պաշտոնի անվանում Դիմողի Անուն Ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն Ծածկագիր
1  Իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կարապետ Թումասյան

Էռնա Խաչինյան

Չի համապատասխանում

Չի համապատասխանում

06-2.3-3Էջ