ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

18․10․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Երևանի տարածքային  բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության  բաժանմունքի ավագ մասնագետ

71-28.2.ա-Մ4-12

 

 11․10․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ

71-28.1.գ-Մ2-1

 
2․

Երևանի տարածքային  բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության  բաժանմունքի ավագ մասնագետի

71-28.2.ա-Մ4-10

 

  

04․10․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ-տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

71-28.1.զ-Մ2-4

 

  

27․09․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ-տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի պետ

71-28.1․զ-Ղ4-2

 

 13․09․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ։

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Արմավիրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

71-28.2.դ-Մ2-1

 
2․

Կոտայքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

71-28.2.է-Մ2-1

 

 Էջ