ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

06․04․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում    Դիմողի անուն, ազգանուն Ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների անուն, ազգանուն      Ծածկագիր
1 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ- տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գագիկ Սուրիկի Հարությունյան

Գագիկ Սուրիկի Հարությունյան

71-28.1.զ-Մ2-4

 05․04․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում    Դիմողի անուն, ազգանուն Ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների անուն, ազգանուն      Ծածկագիր
1 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության պետ

Նարինե Մկրտչյան

Նարինե Մկրտչյան

71-28.1.բ-Ղ3-1
2 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի պետ

Անուշ Հայրապետյան

Անուշ Հայրապետյան

71-28.1.բ-Ղ4-1
3 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր իրավաբան

Արմեն Հակոբյան

Արմեն Հակոբյան

71-28.1.բ-Ղ3-1

 02․04․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում    Դիմողի անուն, ազգանուն Ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների անուն, ազգանուն      Ծածկագիր
1 Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության նորմատիվ- տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գագիկ Սուրիկի Հարությունյան

Գագիկ Սուրիկի Հարությունյան

71-28.1.զ-Մ2-4  

 02․04․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

Պաշտոնի անվանում Դիմողի անուն, ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անուն ազգանուն    
Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության փորձագետ

Կարապետ Նավասարդյան

 

Կարապետ Նավասարդյան

   

 02․04․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում
Ծածկագիր
 
1.

Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության քաղաքաշինական վերահսկողության բաժնի մասնագետ

 

71-28.1.զ-Մ6-1

 

 Էջ