ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

20․08․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր
պաշտոնների ցանկ

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Երևանի տարածքային բաժնի տրանսպորտի անվտանգության բաժանմունքի փորձագետ

 

 

17․08․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ:

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 

 71-28.1.ը-Մ2-2

 

 17․08․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում    Դիմողի անուն, ազգանուն Արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների անուն, ազգանուն      Ծածկագիր
1  Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետ

Գոհար  Սաֆարյան

 

Գոհար  Սաֆարյան

 

71-28.1.թ-Մ5-1

 13․08․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների արտաքին մրցույթի թեսթավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկ։

 

  Պաշտոնի անվանում    Դիմողի անուն, ազգանուն Արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների անուն, ազգանուն      Ծածկագիր
1.  Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետ Գոհար  Սաֆարյան Գոհար  Սաֆարյան 71-28.1.թ-Մ5-1

 10․08․2021  Հայտարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի թափուր պաշտոնների ցանկ

 

  Պաշտոնի անվանում
 Ծածկագիր  
1․

Սյունիքի տարածքային բաժնի ավագ մասնագետ

71-28.2.բ-Մ4-1 

 

 Էջ