ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ   

 

29 դեկտեմբերի 2020թ. N   8 -Լ ՀՐԱՄԱՆ

 ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ նշանակելու մասին ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ ղեկավարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 8-Լ հրաման:

Պատասխանատու անձ- Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ-Ելենա Զոհրաբյան։

Կոնտակտային տվյալներն են` email։ yelena.zohrabyan@utfsib.gov.am, hեռ.՝ (+374 060) 86 66 69:

 

 

 

ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ   

 

19 օգոստոսի 2020թ. N   6 -Լ ՀՐԱՄԱՆ

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ- Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական Նիկոլայ Նիկոլայիդի: 

Կոնտակտային տվյալներն են` email։ nikolay.nikolayidi@utfsib.gov.am, hեռ.՝ (+374 060) 86 66 65:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ   

10 մարտի 2020թ. N  Կ 76 -Ա ՀՐԱՄԱՆ